Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0970/GB, 13 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:13-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/970/GB

Betreft: [klager] datum: 13 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 maart 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft beslist tot overplaatsing van klager naar de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Maashegge te Overloon. Daaraan is in de beslissing de voorwaarde verbonden dat klager zich gedurende zijn vrijheden niet in Venray mag
begeven.

2. De feiten
Klager is sedert 1 juli 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen Grave. Op 11 april 2011 is hij overgeplaatst naar de b.b.i. Maashegge.

3. Ontvankelijkheid
Bij beslissing van 27 april 2011 heeft de selectiefunctionaris wederom beslist tot overplaatsing van klager naar de b.b.i. Maashegge, echter zonder toevoeging van de bij de beslissing van 23 maart 2011 gestelde voorwaarde dat klager zich niet in Venray
zou mogen begeven. Grond voor de nieuwe beslissing was het feit dat het stellen van voorwaarden niet is voorbehouden aan de selectiefunctionaris. Met het gegeven dat de in de plaats van de bestreden beslissing getreden beslissing tot overplaatsing van
27 april 2011 niet is voorzien van de door klager in beroep aan de orde gestelde voorwaarde, is het belang aan zijn beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 13 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven