Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3552/TA, 28 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:28-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/3552/TA

betreft: [klager] datum: 28 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 november 2010 van de alleensprekende beklagrechter bij het FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 februari 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i) Vught is klager gehoord.

Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

De beroepscommissie heeft besloten dat van hetgeen klager ter zitting naar voren heeft gebracht een verslag zal worden opgemaakt en dat dit verslag voor nadere reactie zal worden toegezonden aan het hoofd van de inrichting. Op 10 maart 2011 is de
reactie van de inrichting ontvangen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de inbeslagname van klagers dvd speler en de film Fallo.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager ging van de veronderstelling uit dat eerst met de maandcommissaris over een klaagschrift moest worden gesproken. De maandcommissaris was niet op de hoogte van het klaagschrift. De uitspraak van de beklagrechter is niet juist.
Klager heeft met de maandcommissaris gesproken. Klager licht toe dat zijn klacht gaat over de inbeslagname van zijn dvd speler en zijn dvd van de film Fallo op 26 oktober 2010. Klager bestrijdt dat dit een pornofilm is. Deze film is ook te huur in de
bibliotheek van de inrichting. De film die klager in bezit had was exact dezelfde als de film in de bibliotheek. Volgens de inrichting is sprake van een pornofilm als er naakte mensen en opnamen van geslachtsdelen worden getoond.
Klager legt een lijst over met titels van erotische films die in de bibliotheek te huur zijn. Het gaat om de films: Idiots, Lust caution, Die Blechtrommel, Manderly, The reader, Atame, The loss of sexual innocence en Cloaca. Volgens de definitie van de
inrichting zouden dit dan pornofilms zijn.
Klagers kamer wordt nu vier keer per maand onderzocht en klager vindt dat wel erg veel. Klager wil zijn dvd en de in beslaggenomen film terug hebben.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De film Fallo, die bij klager in beslag is genomen, is niet in de bibliotheek verkrijgbaar. De titels van door klager genoemde films betreffen films die erotische scènes bevatten, maar niet kunnen worden bestempeld als pornofilms. Sommige films hebben
zelfs Oscarnominaties en zijn geschikt voor kijkers vanaf twaalf jaar. Het zijn films die op reguliere televisie kanalen op gewone tijden worden uitgezonden. Wanneer het echter om films gaat met als enig oogmerk het laten zien van seksuele handelingen
dan horen deze niet thuis in een tbs-kliniek. De film Fallo is een pornografische film. Het is beleid om de dvd speler bij oneigenlijk gebruik voor zes maanden in beslag te nemen.
Klager dient niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep en subsidiair dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

3. De beoordeling
Inmiddels is uit telefonische inlichtingen bij de secretaris van de beklagcommissie bij het FPC De Kijvelanden gebleken dat op een beklagzitting van 17 maart 2011 een aantal klachten van klager is behandeld, waaronder de klacht over de inbeslagname van
de film Fallo en zijn dvd speler op 26 oktober 2010.
Nu de beklagcommissie de klacht over de inbeslagname van klagers dvd speler en de film Fallo in behandeling heeft genomen is de beroepscommissie van oordeel dat het beroep ongegrond dient te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. drs. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 28 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven