Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3432/TA, 28 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:28-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/3432/TA

betreft: [klager] datum: 28 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 oktober 2010 van de beklagcommissie bij het FPC 2landen te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 februari 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i) Vught zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. Polderman, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch
medewerker bij de inrichting en [...], hoofd behandeling.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering om klager toe te staan bepaalde goederen in zijn persoonlijke verblijfsruimte te laten houden, die volgens de protocollen wel zouden zijn toegestaan.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er zijn 18 dozen vanuit het FPC Dr. S. van Mesdag naar de inrichting gestuurd, waarvan klager er zelf 10 heeft ingepakt. Klager mist een aantal accessoires van zijn pc, zo is bijvoorbeeld zijn Windowsprogramma weg. In april 2010 is door de inrichting
toegezegd dat klagers dvd’s en cd’s zouden worden gecontroleerd. In klagers kamer is nog ruimte genoeg om spullen te plaatsen. Sommige kasten zijn nog helemaal leeg. Klager heeft nu zijn dvd’s uitgevoerd en hij kan zijn pc niet gebruiken. Zijn
modelmotoren, kleren en pc programma’s zijn erg belangrijk voor klager en hij wil ze graag in bezit hebben.
Klager zegt toe zijn broer te zullen vragen of hij klagers spullen bij ALLSAFE wil ophalen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In principe is het mogelijk om Vista en/of Windows op een pc te hebben.
In overleg met klager is uitgezocht welke spullen hij op zijn kamer wilde hebben. Het betrof een dermate grote hoeveelheid dat dit niet in zijn geheel op klagers kamer past. De inrichting heeft klager een ultimatum gesteld dat hij vóór 15 november
2010
een oplossing moest vinden voor de goederen en was dat niet het geval dan zou de inrichting op klagers kosten een opslagruimte regelen. Klager heeft geen oplossing gevonden en de goederen zijn vanaf 2011 opgeslagen bij ALLSAFE te Utrecht. Eerder was al
aan klagers broer gevraagd om de spullen te komen ophalen.

3. De beoordeling
Er zijn reeds eerder klachten van klager over de invoer en vermissing van zijn goederen in beklag en beroep behandeld.
De inrichting heeft aangegeven dat klager ruimschoots de tijd heeft gekregen om de hoeveelheid goederen die vanuit FPC Dr. S. van Mesdag zijn overgebracht uit te zoeken. Klager heeft geen oplossing gevonden voor de hoeveelheid goederen en de inrichting
heeft de goederen laten opslaan op klagers kosten. Klager kan de goederen door zijn familie laten ophalen bij de opslagruimte.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. drs. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 28 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven