Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3689/TA, 10 mei 2011, beroep
Uitspraakdatum:10-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/3689/TA

betreft: [klager] datum: 10 mei 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 29 november 2010 van de alleensprekende beklagrechter bij het FPC 2Landen te Utrecht, verder te noemen de inrichting, betreffende de weigering om iets te doen aan doodsbedreigingen die door een medeverpleegde zijn geuit
jegens klager, de weigering om medewerking te verlenen aan het doen van aangifte door klager tegen de medeverpleegde en de weigering om klager te laten telefoneren met de politie,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 april 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman
mr. R. Polderman en namens het hoofd van de inrichting [...], juridisch medewerker, en [...], hoofd behandeling.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Namens klager is aangevoerd dat klager in verband met een vermeende schending van het recht op lichamelijke integriteit wel in het beklag zou dienen te worden ontvangen. De beroepscommissie overweegt dat niet nader is ingevuld waaruit de vermeende
schending van dit recht zou bestaan en derhalve zo algemeen is geformuleerd dat dit niet tot ontvankelijkheid van het beklag zal kunnen leiden.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, drs. B. van Dekken en mr. R.M. Maanicus, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 mei 2011

secretaris voorzitter

Naar boven