Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/1682/GA, 11 februari 2002, beroep
Uitspraakdatum:11-02-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 01/1682/GA

betreft: [...] datum: 11 februari 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 5 september 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van Unit 1 te Krimpen aan den IJssel,

gericht tegen een uitspraak d.d. 21 augustus 2001 van de beklagcommissie bij p.i. Rijnmond, locatie De IJssel, te Krimpen aan den IJssel, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voormelde p.i. om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft vermissing van goederen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt. Voorts heeft hij daar het volgende aan toegevoegd. Klager had niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in zijn beklag. Het beklag isniet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van een beslissing van de directeur en voorzover daarvan wel sprake zou zijn is het beklag te laat gedaan. In ieder geval is het beklag ongegrond.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat klagers beklag door de beklagcommissie ongegrond is verklaard. De directeur heeft hier vervolgens beroep tegen ingesteld. Nu het beklag ongegrond is verklaard heeft de directeur echter, wat er ookzij van het door hem in beroep gevoerde verweer, geen belang bij beroep. De directeur zal derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.F. Landman, secretaris, op 11 februari 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven