Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/2151/GA, 14 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:14-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Schade  v

Uitspraak

nummer: 10/2151/GA

betreft: [klager] datum: 14 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Zoetermeer,

gericht tegen een uitspraak van 22 juli 2010 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 februari 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur, gehoord.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beschadiging van klagers iPhone.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De directeur heeft ter zitting van de beroepscommissie twee lijsten van goederen overgelegd die op 31 mei 2010 bij binnenkomst van klager in de
preciosa zijn gelegd en op 23 juli 2010 daar weer uitgehaald zijn. Klagers stelling dat hij alleen de sealbag heeft gezien, is niet juist. Na ontvangst van de goederen van het politiebureau of andere inrichting worden deze uit de preciosazak gehaald en
in een preciosazak van de eigen inrichting gedaan. Hierbij wordt niet gecontroleerd of het apparaat het in dit geval nu wel of niet doet of beschadigd is. Er is een behoorlijke instroom van nieuwe gedetineerden en dus ook van goederen en dat kan de
inrichting niet bijhouden. Bij het overhevelen van de spullen is klager aanwezig. Het klopt dus niet dat klager de telefoon niet in de preciosazak heeft gezien. Er is toen niet vastgesteld dat er schade aan de iPhone was. De preciosa wordt opgeborgen
in
een algemene kluis.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Ter zitting van de beroepscommissie heeft de directeur de procedure toegelicht van goederen die van het politiebureau of een andere inrichting afkomstig zijn en in de preciosa van gedetineerden worden opgeslagen. Indien de goederen in een preciosazak
worden aangeleverd, worden deze in aanwezigheid van de gedetineerde overgeheveld naar de door de inrichting gebruikte preciosazak. Klager stelt dat zijn iPhone is beschadigd. Op de door de directeur overgelegde preciosalijst is geen aantekening
aangebracht van enige schade. Gelet hierop is niet aannemelijk geworden dat de schade aan de iPhone is te wijten aan onzorgvuldig handelen van de directeur. Bovendien valt niet uit te sluiten dat het scherm van de iPhone is kapot gegaan ten gevolge van
een mechanisch gebrek in de iPhone zelf. Het beroep van de directeur is derhalve gegrond. De uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, mr. M. Boone en U.P. Burke, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 14 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven