Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0802/GB, 8 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:08-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/802/GB

Betreft: [klager] datum: 8 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.H.W.M. Roelofs, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 9 maart 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de mededeling dat klaagster zich op 21 maart 2011 moet melden bij de locatie Ter Peel te Sevenum ongegrond verklaard.

2. De feiten
Aan klaagster is een gevangenisstraf van 35 dagen opgelegd. Voor het ondergaan van deze gevangenisstraf diende zij zich op 21 maart 2011 te melden bij de locatie Ter Peel. Gebleken is dat klaagster zich op die datum heeft gemeld.

3. Ontvankelijkheid
Namens klaagster is bezwaar en beroep aangetekend tegen de mededeling dat klaagster zich op 21 maart 2011 diende te melden voor het ondergaan van de aan haar opgelegde vrijheidsstraf. Nu de melddatum reeds is verstreken en klaagster zich tijdig heeft
gemeld, is het belang aan haar beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klaagster niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 8 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven