Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0887/GB, 8 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:08-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/887/GB

Betreft: [klager] datum: 8 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. Ph.J.N. Aarnoudse, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 maart 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de mededeling dat klager zich op 4 april 2011 moet melden bij de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Aan klager is een gevangenisstraf van 72 dagen opgelegd. Voor het ondergaan van deze gevangenisstraf diende hij zich op 4 april 2011 te melden bij de locatie Groot Bankenbosch. Gebleken is dat klager zich op die datum heeft gemeld.

3. Ontvankelijkheid
Namens klager is bezwaar en beroep aangetekend tegen de mededeling dat klager zich op 4 april 2011 diende te melden voor het ondergaan van de aan hem opgelegde vrijheidsstraf. Nu de melddatum reeds is verstreken en klager zich tijdig heeft gemeld, is
het belang aan zijn beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 8 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven