Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3933/GB, 5 april 2011, beroep
Uitspraakdatum:05-04-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 10/3933/GB

Betreft: [klager] datum: 5 april 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 december 2010 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een inrichting met een regime van algehele gemeenschap afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 7 juni 2008 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis BGG te Vught, een inrichting met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft voor het beroep verwezen naar zijn raadsman.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om overplaatsing naar een inrichting met een regime van algehele gemeenschap. Op grond van zijn veelvuldig drugsgebruik is zijn verzoek tot overplaatsing afgewezen.

4. De beoordeling
Van de raadsman van klager is geen nadere toelichting ontvangen. Uit de door de selectiefunctionaris overgelegde stukken blijkt dat klager in 2010 veelvuldig disciplinair is gestraft vanwege afgenomen urinecontroles die positief bleken op drugsgebruik.
Gelet hierop kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 5 april 2011

secretaris voorzitter

Naar boven