Onderwerp: Bezoek-historie

Consequenties voor het milieu door de bochtafscheiding bij het nauw van Bath in de Westerschelde en aanbevelingen voor waterkwaliteitsbewakingen
Publicatiedatum:01-01-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.L.F. Saeijn, R. Klomp; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Deltadienst, afdeling Milieu- Onderzoek

 

Samenvatting

De natuurwetenschappelijke betekenis van de Westerschelde en buitendijkse terreinen wordt aangegeven. Er wordt dieper ingegaan op de consequenties van het afsnijden van het nauw Bath voor de natuurterreinen. Het huidige onderzoekprogramma voor waterkwaliteitsbewaking wordt beschreven en er worden aanbevelingen gedaan voor het toekomstige programma.

 

Annotatie

29 p.
tab. ; 30 cm
Lit. opg. : p. 14. - Nota DDMI-72.20. - Nota 20-72

Naar boven