Onderwerp: Bezoek-historie

Commentaar op de nota "Verbeteringwerken Oostkust, aanvullingen"
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. H. Ebbens; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Studiedienst Vlissingen

 

Samenvatting

Deze nota bevat het commentaar op de Belgische nota "Verbeteringswerken Oostkust, Aanvullingen", nr. 78.281, en is geschreven in het kader van het overleg binnen de Subcommissie Zeebrugge van de Technische Schelde Commissie. In aansluiting op de voornoemde Belgische nota wordt ingegaan op verschillende aspecten aangaande de wijze van berekenen van zandtransporten, aanzanding en erosie van strand en vooroever van de kust van Zeebrugge tot voorbij de Nederlands-Belgische grens. Het commentaar is toegesplitst op de mogelijke nadelige gevolgen voor de Nederlandse kust van de eventuele aanleg van een krib op Belgisch grondgebied.

 

Annotatie

7 p.
Nota WWKZ-80.V003
Digitaal document 348 Kb
Met lit. opg.

Naar boven