Onderwerp: Bezoek-historie

Codenummers hydrologische grootheden versie 2
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Kroos; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren

 

Samenvatting

Overzicht van de reeds uitgegeven codenummers van hydrologische grootheden zoals deze binnen het Rijkswaterstaat-bestand DTBEST gebruikt kunnen worden. Van Parameters die niet in het overzicht voorkomen kunnen codenummers bij de onderafdeling Bestandsopbouw (IOSB) van de Dienst Getijdewateren aangevraagd worden.

 

Annotatie

28 p.
30 cm
Nota GWIO-89.002. - Vervangt Nota GWIO-86.006

Naar boven