Onderwerp: Bezoek-historie

A coastal zone perspective : preparatory study
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministry of Public Housing, Spatial Planning and the Environment = Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM); Ministry of Economic Affairs = Ministerie van Economische Zaken (EZ); Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries = Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV); Ministry of Transport, Public Works and Water Management, Rijkswaterstaat, National Institute for Coastal and Marine Management = Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Emmy Bolsius, Leontien Frenkel, Roeland Hillen, Henk de Kruik, Jacques de Win; Ministry of Transport, Public Works and Water Management, Rijkswaterstaat, Water Directorate = Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Water

 

Annotatie

24 p.
ill.
Also publiced in Dutch: Kust op koers : voorstudie

Naar boven