Onderwerp: Bezoek-historie

Beschouwingen van de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de in 1981 in de vakken 13, 14, 15 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. de Looff; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen

 

Annotatie

14 p.
2 krt.
Nota WWKZ-82.V011
Digitaal document 1.7 Mb

Naar boven