Onderwerp: Bezoek-historie

Beschouwingen over de toestand van het Vlissingse badstrand
Publicatiedatum:01-01-1949

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S.H. Ringma; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Arrondissement Vlissingen, Studiedienst

 

Annotatie

18 p.
ill.
10 bijl.
Nota (WWKZ-)49.0
Digitaal document 6.2 Mb
Omslagtitel: Badstrand Vlissingen.

Naar boven