Onderwerp: Bezoek-historie

Beschouwing over de nabij de uitloop van de Zimmermangeul in het Nauw van Bath bij vloed aanwezige stromingssituatie, naar aanleiding van de 18 februari 1980 verrichte controlemetingen
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. de Looff; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Studiedienst Vlissingen

 

Samenvatting

Naar aanleiding van een melding betreffende op 4 januari 1980 gecanstateerde hinderlijke dwarsstromingen in het Nauw van Bath ter hoogte van de uitloop van de Zimmermangeul (omgeving licht West ketel) zijn op 18 februari 1980 bij vloed in dit gebied contrôlemetingen uitgevoerd. Naast stroomdrijvingen vanuit de Zimmermangeul zijn hiertoe in een tweetal langs de rechteroever van het Nauw van Bath gelegen meetpunten tevens verticaalmetingen verricht. De resultaten van deze metingen worden in de voorliggende nota beschouwd en vergeleken met de eerder in het betreffende gebied aanwezige stromingssituaties. Hoewel thans in het betreffende deel van het Nauw van Bath wat sterkere dwarsstromingen dan voor enkele jaren blijken op te treden kan van een ongunstige situatie als in 1963 zeker niet worden gesproken. Een herhaling van de thans beschouwde metingen in het begin van 1981 moet ter contrôle op de ontwikkelingen in het betreffende gebied van belang worden geacht.

 

Annotatie

18 p.
tab.
14 bijl.
Nota WWKZ-80.V017
Digitaal document 1.6 Mb

Naar boven