Onderwerp: Bezoek-historie

Beschouwing over de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1983 in de vakken 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. de Looff; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen

 

Samenvatting

In de voorliggende nota wordt een overzicht gegeven van de in de periode 1981-1983 in de vakken 15, 16 en 43/44 opgetreden bodemveranderingen. Dit op basis van de gegevens van de in 1981 en 1983 in de bewuste vakken verrichte rivierlodingen. Opmerkelijke diepteveranderingen zijn in het betreffende gebied - afgezien van de door baggerwerken verdiepte vaargeulen - niet opgetreden. In het door baggerwerken verdiepte Scheur (hoofdvaarwater) nam de minste beschikbare vaardiepte toe van NAP -140 dm in 1981 tot NAP -151 dm (gllws -126 dm) in 1983.

 

Annotatie

20 p.
tab.
Nota WWKZ-84.V012
Digitaal document 610 Kb

Naar boven