Onderwerp: Bezoek-historie

Naar een broedvogelmeetnet voor de zoete rijkswateren : meetplan
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Chris van Turnhout; SOVON Vogelonderzoek Nederland

 

Samenvatting

Gaat in op de ontwikkeling van het 'Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren'. De daartoe behorende uitgangspunten die gehanteerd zullen worden bij de opzet van het meetnet worden samengevat (doelstelling, gebiedsomschrijving, soortenselectie, stratificatie, steekproefgrootte, steekproefkeuze, veldwerkmethoden, gegevensverwerking en -analyse, organisatie). De activiteiten die op het moment reeds plaatsvinden (zowel binnen als buiten SOVON), en die de basis vormen van het op te zetten meetnet, worden beschreven alsmede de aanvullende inspanningen die nodig zijn om het nieuwe meetnet te completeren, inclusief het daartoe behorende kostenplaatje.

 

Annotatie

ill.
Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
(SOVON-onderzoeksrapport ; 1999/01)
(RIZA-rapport ; 99.014)
Achtergronddocument
Met lit. opg.
ISBN 9036952360
ISSN 13826271

Naar boven