Onderwerp: Bezoek-historie

Microverontreinigingen in Overijsselse otterbiotopen : een oriënterend onderzoek naar het voorkomen van PCB's en andere microverontreinigingen in het aquatische milieu van een aantal (potentiële) otterbiotopen in Overijssel en de betekenis daarvan voor de otter
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[eindred. E.K. van Mourik, R.Hoeve]; [Werkgroep

 

Annotatie

46 p.
ill.
In de werkgroep zat namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Overijssel (RWS, OV): N. Schoenmakers
Met lit. opg.

Naar boven