Onderwerp: Bezoek-historie

Benthische diatomeeën celtellingen in de Oosterschelde en Voordelta 1985-1987
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijksuniversiteit Utrecht (RU); P.C. Vos

 

Samenvatting

Verslag van onderzoek naar soortensamenstelling en verspreiding van b enthische diatomeeën in de Oosterschelde en de Voordelta in 1985, als mede de veranderingen in de soortenverspreiding in de Oosterschelde i n 1986 en 1987 als gevolg van een tijdelijke getijreductie in de Oost erschelde en het gereedkomen van de stormvloedkering.

 

Annotatie

39 p.
bijl. ; 30 cm
Nota GWAO-89.1001. - Met lit. opg.

Naar boven