Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsplan waterbodems & baggerspecie Zeeland
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

N. Oskam, C.M.A. Daemen en B.J. Eenkhoorn; Provincie Zeeland, Afd. Waterbeheer

 

Annotatie

116 p.
ill.
Met lit. opg.
In de Stuurgroep Verontreinigde Waterbodems & Baggerspecie en in de Werkgroep Verontreinigde Waterbodems & Baggerspecie zaten o.m. medewerkers van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)

Naar boven