Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsinstrumenten : overzicht van het economisch instrumentarium
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); F. Otto

 

Samenvatting

Gaat in op de voornaamste oorzaken van milieuproblemen van de Noordzee, waarbij ook aan de internationale aspecten niet voorbij wordt gegaan. Bovendien wordt een overzicht geschetst van de beschikbare economische instrumenten, de belangrijkste toepassingen en voornaamste voor- en nadelen.

 

Annotatie

13 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/AB-99.102X
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)

Naar boven