Onderwerp: Bezoek-historie

De belasting van de Noordzee met verontreinigende stoffen 1980-1990
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

K.J. Wulffraat, Th. Smit, H. Groskamp en A. de Vries; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren en Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling en Directie Noordzee

 

Samenvatting

Vanwege de groeiende behoefte aan gedetailleerde kennis t.b.v. de beleidsanalyse met het modelinstrument MANS is in een gezamenlijke studie een overzicht gemaakt van alle beschikbare input-data. De behandelde bronnen van verontreiniging in het zeemilieu zijn: rivieren, baggerspecie, direkte lozingen, dumping van afvalstoffen, verbranding, offshore, scheepvaart, atmosferische depositie, het Kanaal en de Atlantische Oceaan.

 

Annotatie

152 p.
ill. ; 30 cm
Rapport DGW-93.037
Op de kaft staat abusievelijk: verontreinigde

Naar boven