Onderwerp: Bezoek-historie

Algemene beschrijving stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD)
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

 

Samenvatting

Na de inwerkingtreding van de nieuwe 'Wet op de Waterkeringen', is de werkwijze van de Stormvloedwaarschuwingsdienst niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande interim-periode. Wel is echter meer aandacht gegeven aan de samenwerking en afstemming tussen de verschillende Hydro-Meteo-Centra van de Rijkswaterstaat op het gebied van de berichtgeving tijdens stormvloedomstandigheden.

 

Annotatie

24 p.
ill.
1981: 6e ed. - Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), Hoofdafdeling Waterhuishouding
1985: 7e ed. - Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW) Hoofdafdeling Informatie en Ontwikkeling
1990: Algemene beschrijving SVSD (interim). - Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)

Naar boven