Onderwerp: Bezoek-historie

3D temperatuurmodellering voor het Continental Shelf model in TRIWAQ
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); E.D. de Goede

 

Annotatie

[15] p.
tab.
Z967
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Met lit. opg.

Naar boven