Onderwerp: Bezoek-historie

Nota afsluiting Hollandse IJssel met stormvloedkering of afsluitdam
Publicatiedatum:01-01-1953

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren

 

Samenvatting

Verstrekt de gegevens die nodig zijn om een keuze te kunnen maken waarop de Hollandse IJssel het beste afgesloten kan worden. Behandelt twee oplossingen: door middel van een stormvloedkering of door een afsluitdam.

 

Annotatie

20 p.
bijl.
Nota (DDWT-BEN-1953.)6A

Naar boven