Onderwerp: Bezoek-historie

Kust in beweging : voorspellen van de veranderingen
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Piet Roelse; red. Rien Boeije, Jaap Consemulder; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren

 

Samenvatting

Deze nota geeft eerst aan welke factoren de kustligging beïnvloeden: golven, getij, zeespiegelrijzing, wind en zandgolven. Vervolgens wordt ingegaan op diverse wiskundige modellen m.b.t. de kust en tenslotte wordt verslag gedaan van de methodiek die DGW samen met o.a het Waterloopkundig Laboratorium (WL) ontwikkeld heeft om de toekomstige kustlijnligging te voorspellen. Deze voorspellingen hebben een belangrijke onderbouwende rol gespeeld bij de ontwikkeling van het kustverdedigingsbeleid (discussienota Kustverdediging na 1990). Als voorbeeld is een voorspelling voor het jaar 2030 gegeven, wanneer geen ingrepen worden gedaan.

 

Annotatie

20 p.
ill. ; 30 cm
Nota GWWS-90.083
Met lit. opg.

Naar boven