Onderwerp: Bezoek-historie

Kansen voor natuurlijke zuivering
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Projectteam vierde Nota Waterhuishouding (NW4); Waterloopkundig Laboratorium (WL); Bureau SME

 

Annotatie

8 p.
ill.
Brochure
In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, Rijksplanologische Dienst (VROM) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven