Onderwerp: Bezoek-historie

Beoordeling zandkwaliteit speciedepot Hollandsch Diep : [advies]
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Hoofdafdeling Infrastructuur, Afdeling Grondstoffen (IG); Opsteller: J.M. Versteegen

 

Samenvatting

Bij de geplande realisatie van het speciedepot in het Hollandsch Diep komt naar schatting ca. 28 miljoen m3 zand vrij. Hiervan wordt ca. 4 miljoen m3 gebruikt bij de aanleg van ringdijken. De resterende hoeveelheid van ca. 24 miljoen m3 moet worden gebruikt in andere projecten of op de markt worden afgezet. T.b.v. de aanleg van het depot is in 1993 grondonderzoek gedaan bestaande uit een groot aantal sonderingen en dertien boringen. Teneinde inzicht te krijgen in de hoeveelheden betonzand en metselzand die vrij kunnen komen bij de aanleg van het depot, heeft de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat (RWS) de resultaten van het grondonderzoek uit 1993 hierop beoordeeld. In dit advies is specifiek naar de geschiktheid als beton- en metselzand gekeken. Er is niet nader beoordeeld op andere zandkwaliteiten (asfaltzand, zand voor zandbed, ophoogzand, etc.).

 

Annotatie

7 p.
tab., bijl.
Rapportnr. W-DWW-96-039
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)
Met lit.opg.

Naar boven