Onderwerp: Bezoek-historie

Is er bodemdaling of zeespiegelrijzing en kan deze met de ons ten dienste staande peilschalen voldoende nauwkeurig bepaald worden?
Publicatiedatum:01-01-1948

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Saarloos; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren

 

Annotatie

[59] p.
bijl., tab.
Nota no. (DDWT-BEN-1948.)1
Digitaal document 4.1 Mb

Naar boven