Onderwerp: Bezoek-historie

Is de kust veilig? : een analyse van het gedrag van de Hollandse kust in de laatste 20 jaar
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Technische Univesiteit Delft (TUD), Vakgroep Kustwaterbouwkunde; W.T. Bakker, H.J. de Vroeg; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren

 

Samenvatting

Kennis van de kust is nodig om deze oordeelkundig tegen erosie te kunnen beschermen en schadeclaims vwb kusterosie tgv werken als het verlengen van havenhoofden te kunnen beoordelen. Tevens is een consistent beleid vereist ivm de situering van bebouwingsgrenzen. In deze nota wordt in verband met bovenstaande ingegaan op het belang van nauwkeurige kustvoorspellingen. Daarna volgt een beschrijving van de Hollandse kust vwb topografie en uitgevoerde waterbouwkundige werken. Vervolgens komen brandingsruggen aan de orde : grootte, voortplantingssnelheid, oriëntatie en mogelijke oorzaken van ontstaan. Ook de orde van grootte van de te verwachten zandtransporten langs en dwars op deze kust komen ter sprake. Tenslotte wordt ingegaan op het kustgedrag na de uitmiddeling van brandingsruggen en de nauwkeurigheid, waarmee dit is te bepalen. Het vastleggen van de waterstaatkundige toestand van de kustzone vergt een grote inspanning in meet- en verwerkingscapaciteit.

 

Annotatie

42 p.
bijl., ill. ; 30 cm
Nota GWAO-88.017. - Met lit. opg.

Naar boven