Onderwerp: Bezoek-historie

Beoordeling overstroombare variant bij de verbindingsdijken
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Hoofdafdeling Waterbouw, afdeling Advies (WBA); J.A. Hernandez

 

Samenvatting

Advies ten behoeve van de Dienst Zuiderzeewerken van Rijkswaterstaat.RWS, ZZW). In het kader van de aanpassing van de Afsluitdijk aan de normen genoemd in de Deltawet is het noodzakelijk na te gaan of de verbindingsdijken aan de gestelde normen voldoen. Geanaliseerd is wat het effect is van een overstroombare dijk op de stabiliteit van de bekleding en van de teenconstructie.

 

Annotatie

6 p.
ill.
WBA-M-88118 [WBA-M-88-118]

Naar boven