Onderwerp: Bezoek-historie

De invloed van de Deltawerken op de waterbeweging en de hieruit voortvloeiende consequenties
Publicatiedatum:01-01-1969

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door P. v.d. Burgh; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst, Afdeling Waterhuishouding

 

Annotatie

5 p.
graf., krt.
bijl.
Nota 06-69

Naar boven