Onderwerp: Bezoek-historie

Invloed stroomrichting-afhankelijke bodemruwheid op de getijvoortplanting : onderzoek naar de invloed van in de tijd abrupt variërende C-waarde op de getijvoortplanting in de Schelde-Rijn verbinding
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

in samenwerking met [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Getijdewateren (DGW), Afdeling Algemeen Onderzoek; C. Verspuy; Technische Hogeschool Delft, Afdeling der Civiele Techniek, Vakgroep Waterbouwkunde Vloeistofmechanica

 

Samenvatting

De hydraulische ruwheid in een estuarium, rivier of havenmonding zal afhankelijk van o.a. bodemveranderingen en bodemvormen variëren in de tijd. Er is behoefte aan het isoleren van de invloed van een specifieke ruwheidsverandering omdat er algemeen zeer veel andere invloeden een rol spelen, hetgeen een interpretatie bemoeilijkt. Voor een veronderstelde forse stap in de wrijvingsfactor g/c2 op het moment van kentering wordt een tweetal numerieke oplossingen geïnterpreteerd door deze met oplossingen voor constante wrijvingsfactoren in eenzelfde model te vergelijken. Door het vergelijken van traagheidsterm en weerstandsterm kan men de orde van grootte van een inspeelperiode schatten op 0 (1 uur). Uit de resultaten blijkt dat het beschouwde systeem zich over een eb- respectievelijk vloedperode nagenoeg geheel aanpast aan de veranderde wrijvingsfactor. De resulterende waterstanden landinwaarts vertonen een interpreteerbare vervorming met in samenhang een aanzienlijke middenstand-verhoging. (Respectievelijk middenstand-verlaging)

 

Annotatie

36 bladen, 40 bladen bijl.
ill. ; 30 cm
Onderzoekrapport nr. 04-86 Project 10.84.02 / B.85.03.06. - Onderzoek sluit aan op onderzoek betreffende bouwfase bij de aanleg van Philipsdam en Oesterdam. Ref. : P. 36

Naar boven