Onderwerp: Bezoek-historie

Invloed inpoldering Sloe, Braakman, Land van Saeftinge en Slikken van Hinkeloord op gemiddelde getijbeweging van het Schelde regiem
Publicatiedatum:01-01-1943

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren

 

Annotatie

32 p.
ill.
bijl
Dl. A: Wester Schelde en Belgische Schelde. - Dl. B: Mond Wester Schelde
Met lit. opg.

Naar boven