Onderwerp: Bezoek-historie

Invloed ingreep Napoleondam op het Balgzandgebied
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. van der Molen; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Hoorn

 

Samenvatting

In deze notitie worden de mogelijkheden nagegaan om door wijziging van de doorstroomopening in de Napoleondam op het Balgzand te komen tot : verlaging laagwater bij Oostoever, verlegging van de Balgzandgeul in oostelijke richting of verlaging van de stroomsnelheden in de Balgzandgeul. Welke oplossing gekozen moet worden, is niet aan te geven. In alle drie de gevallen kan de gewenste morfologische situatie worden bereikt. De keuze zal afhangen van de kosten die het met zich meebrengt en de te verwachten invloed op het milieu.

 

Annotatie

10 p.
5 bijl., ill.
Notitie WWKZ-82.H265
Digitaal document 820 Kb
Met lit. opg.

Naar boven