Onderwerp: Bezoek-historie

[Kustverdediging na 1990 : technisch rapport 9] : Inventarisatie functies onderwateroever : interactie met kustverdediging
Publicatiedatum:01-03-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW); J.P.M. Mulder, F.J. de Vos

 

Samenvatting

De onderwateroever vormt de basis van onze kust. Ontwikkelingen op de onderwateroever zijn direct en indirect van invloed op de kustlijnligging en daarmee op de kustverdediging. De onderwateroever heeft echter ook betekenis voor de functies natuur, scheepvaart, beroepszeevisserij, recreatie en toerisme, inbreng en opslag van stoffen, delfstoffenwinning, infrastructurele werken, militaire activiteiten, cultuurhistorie en archeologie. De toegepaste kustverdedigingsstrategie en de overige functies van de onderwateroever hebben in meer of mindere mate invloed op elkaar.

 

Annotatie

47 p.
ill.
Onderbouwende studie t.b.v. de discussienota "Kustverdediging na 1990". -
Met lit. opg.
(Kustverdediging na 1990) ; Technisch Rapport 9 (TR-9)
1e Kustnota

Naar boven