Onderwerp: Bezoek-historie

[Kustverdediging na 1990 : technisch rapport 4] : Inventarisatie duinfuncties
Publicatiedatum:01-04-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren (RWS, DGW) en Universiteit van Amsterdam; F.M.J. Hoozemans, G.B. van Driel en B. Arens, F. van der Meulen, J.V. Witter

 

Samenvatting

Er wordt een geografische en beleidsmatige inventarisatie beschreven van ruimtebeslag en de waarde van functies in het duingebied anno 1990, met als doel een beeld te geven van de belangen die in het duingebied spelen en dus betrokken zijn bij het kustverdedigingsbeleid. Voor verschillende scenario's van toekomstige kustlijnligging wordt hiermee in een beleidsanalyse bepaald, hoe groot het verlies aan functies zal zijn. voor deze beleidsanalyse is een computermodel ontwikkeld, waarin de geïnventariseerde gegevens verwerkt worden.

 

Annotatie

54, 76 p.
ill. ; 30 cm.
) Onderbouwende studie t.b.v. de discussienota "Kustverdediging na 1990". - Met lit. opg.(Kustverdediging na 1990 ; Technisch Rapport 4 (TR-4)
1e Kustnota

Naar boven