Onderwerp: Bezoek-historie

Het instationaire verloop van de freatische lijn in een rivierdijk als gevolg van hoogwatergolven
Publicatiedatum:01-11-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.J. Wubs, A. Vrouwenvelder, E.O.F. Calle, W.T. Bakker; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen

 

Samenvatting

In deze nota wordt een schets gegeven van een berekeningsmethode omtrent het instationaire verloop van de freatische lijn in een rivierdijk als gevolg van hoogwatergolven. In het bijzonder wordt de aandacht geconcentreerd op het maximale grondwaterverhang bij het binnentalud. Een sterke demping van het hoogwatergolf-verschijnsel in de dijk wordt geconstateerd, terwijl het maximale verhang bij het binnentalud dikwijls pas optreedt, ndat de hoogwatergolf al gepaseerd is. Een goed afdichtende kleilaag op het talud aan de rivierzijde is zeer effectief om tot een goede demping te geraken. Elementen van de hier verrichte studie kunnen eveneens van belang zijn voor de studie naar het effect van stagnante waterstanden op het Oosterscheldebekken (Werkgroep PROVO).

 

Annotatie

31 p.
bijl., graf., fig.
Nota WWKZ-82.V016
Digitaal document 1.3 Mb
Met lit. opg.

Naar boven