Onderwerp: Bezoek-historie

Beheer van de begroeiing op zeewerende duinen
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.H. van der Putten, B.A.M. Peters; Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek

 

Samenvatting

Onderzoek is verricht naar mogelijke oorzaken en oplossingen van helmdegeneratie. Hiertoe zijn twee sporen uitgezet. Met het onderzoek werd beoogd na te gaan of in de praktijk beschikbare beheersmethoden bruikbaar zijn om helmdegeneratie tegen te gaan. Daarnaast is nagegaan of de natuurlijke opvolging van helm, zoals die in de buitenduinen optreedt, kan worden versneld op plekken waar gepote helm niet meer aanslaat.

 

Annotatie

40 p.
fig., tab.
P-DWW-93.736 [P-DWW-93-736]
Met lit. opg.
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswatersaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW) en de kustbeherende waterschappen, begeleidingscommissie J.J. Pilon (RWS, RIKZ), G. Veenbaas(RWS, DWW) [et al.]
ISBN 9036904633

Naar boven