Onderwerp: Bezoek-historie

Beheer op peil : praktijkrichtlijnen interventieniveaus oevers
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

uitgevoerd door G. van Ittersum, H. van Meekeren, G.J.H. Vergeer; Oranjewoud

 

Samenvatting

Het doel van het onderhavige project is het opzetten van een methodiek waarmee, binnen het onderhoudsbeslisproces, landelijk op een meer uniforme wijze de gewenste en de actuele kwaliteitstoestand van oevers, kribben en andere normalisatiewerken, multifunctioneel kunnen worden beoordeeld. De methodiek dient bovendien aan te geven wanneer en hoe op bedrijfseconomische gronden wordt besloten om al of niet vast onderhoud uit te voeren. Bij de uitvoering van het project is de volgende aanpak gevolgd. Allereerst is de methodiek uitgewerkt en becommentarieerd door de begeleidingscommissie. Vervolgens zijn de meest voorkomende oevertypen geselecteerd aan de hand van de database aangemaakt in het kader van het project 'Beheer en Onderhoud natte infrastructuur Rijk (BON 1993). Besloten werd een viertal oevertypen en een krib door middel van een bureaustudie te beschouwen. Na het toetsen van de methodiek is deze vervolgens in de praktijk toegepast op een zevental oevertypen in beheer bij tweetal dienstkringen n.m. de dienstkring Oude Maas en de dienstkring Twenthekanalen. Alleen de verslaglegging van de ervaringen bij de dienstkringen is in de bijlagen opgenomen.

 

Annotatie

36 p. + bijl.
fig., tab.
Met lit.opg.
Projectnummer: 27125
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Begeleid door de begeleidingscommissie 'Praktijkrichtlijnen voor de kwaliteitsbepaling van oevers', waarin DWW, de Bouwdienst (RWS, BD), en de regionale Directies Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland zijn vertegenwoordigd; P.P.A.J. van Zuilen (DWW) (projectleider)

Naar boven