Onderwerp: Bezoek-historie

In vitro biotransformatie van organohalogeenverbindingen in zeezoogdieren en vogels = In vitro biotransformation of cyclic organohalogen compounds in marine mammals and birds : possible consequences for bioaccumulation and genotoxicity#part V Chlordanes : mogelijke gevolgen voor bioaccumulatie en genotoxiciteit#dl. V Chloordanen
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ); Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek (RIVO-DLO); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); J.P. Boon, D.E.C. Smith, W.E. Lewis, H.J.C. Klamer, D. Pator, P.C. Wester, J. de Boer

 

Annotatie

42 p.
ill.
(BEON rapport ; 98-7)
BEON = Beleidsgericht Ecologisch Onderzoek van de Noordzee / Waddenzee
Met lit. opg.
ISSN 09246576

Naar boven