Onderwerp: Bezoek-historie

Onderhoud en beheer van waterkeringen en oevers
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

CUR onderzoekscommissie A27/A28, werkgroep Waterkeringen

 

Samenvatting

Het onderzoek van de werkgroep is in eerste instantie gericht op de kwaliteit m.b.t. de veiligheid van dijken. Fase 1: Definieert de globale (macroscopische) parameters (toestandskenmerken) die het gedrag van de dijk beschrijven indien deze aan extreme belastingen wordt onderworpen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in dijken langs bovenrivieren, benedenrivieren, de zee en meren. Aan de hand van vier concrete dijkvakken,één voor elk van de categorieën, wordt, in samenwerking met de betrokken beheerders, getoetst of de gekozen parameters ook in praktische zin voldoende bruikbaar zijn.

 

Annotatie

30 cm
Werkdocument van de werkgroep Waterkeringen, bestaande uit samenstellers van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Fugro Geotechniek, Oranjewoud, Grondmechanica Delft (GD), Waterloopkundig Laboratorium (WL). Werkdocument fase 1: Toestandskenmerken van dijken. - 1988. - 59 p. + bijl. : ill.

Naar boven