Onderwerp: Bezoek-historie

IJking en verificatie van het eén-dimensionaal mathematisch model IMPLIC voor het Scheldebekken met bodemligging 1981
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.P. Bollebakker; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen

 

Samenvatting

Tengevolge van gewijzigde bodemgeometrie is het 1-dimensionale model IMPLIC voor onderzoek naar de waterbeweging in het Scheldebekken aangepast aan de situatie in 1981. De ijking valt in twee delen uiteen : enerzijds een berekening met als randvoorwaarden waterstanden over de periode 6 mei 1982 - 11 mei 1982, anderzijds een verificatie d.m.v. een berekening met als randvoorwaarden waterstanden over de periode 7 juni 1982 - 10 juni 1982. De resultaten worden gepresenteerd in waterstandstromen, debietkrommen en tabellen met afwijkingen van het model t.o.v de natuur.

 

Annotatie

[53] p.
ill.
35 bijl.
Nota WWKZ-85.V006
Digitaal document 1.3 Mb
Met lit. opg.

Naar boven