Onderwerp: Bezoek-historie

IJking eendimensionaal waterkwaliteitsmodel van de Westerschelde
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C.J. Louisse; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Fysische Afdeling

 

Samenvatting

Voor de toepassing van hetééndimensionale diffusiemodel in de waterkwaliteitsproblematiek van de Westerschelde, dient dit model voor het betreffende estuarium geijkt te worden. Dit wordt gedaan m. b.v. simulering van de zoutkoncentratieverdeling. De berekende waarden van de zoutkoncentratie worden getoetst aan de gemeten waarden via keuze van een set uitwisselingskoëfficiënten. Het model omvat het estuarium van Schelle tot aan Vlissingen en splitst zich daarvandaan in een tak Wielingen en in een tak Oostgat. Beide takken zijn zover zeewaarts doorgetrokken, dat in het laatste modelvak de zoutkoncentratie als konstant kon worden aangenomen. De wijze waarop de ijking plaatsvindt, de benodigde gegevens en de resultaten worden in dit rapport beschreven.

 

Annotatie

[31]p.
3 bijl., ill. ; 30 cm
bijl.
Nota (WWKZ-)80-FA-009
Digitaal document 2.1 Mb
Met lit. opg.

Naar boven