Onderwerp: Bezoek-historie

Ideëel meetnet KZ
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), District Kust en Zee; Projectgroep Ideëel Meetnet KZ

 

Samenvatting

In deze nota worden de relaties tussen taken, aandachtsgebieden en meetgrootheden aangegeven. Uitvoerig is ingegaan op de behoeften aan meetgegevens d.m.v. een meetnet verkregen. Op basis van deze relaties en de behoefte aan gegevens, is het Ideëel Meetnet KZ samengesteld. Niet altijd alle gegevensbehoeften zijn aan te geven en de ontwikkelingen in het onderzoek stellen steeds andere eisen. Daarom moet het Ideeel Meetnet KZ gezien worden als een plan, dat voortdurend bijstelling behoeft, al naar gelang de omstandigheden. Met dit plan is het mogelijk in de toekomst economisch te werk te gaan, voor wat betreft de inzet van mankracht en middelen, omdat het complete beeld d.m.v. Ideëel Meetnet KZ bekend is.

 

Annotatie

[46] p.
4 bijl., krt., tab.
Nota WWKZ-81G.008
Digitaal document 1.4 Mb

Naar boven