Onderwerp: Bezoek-historie

Hoge veiligheid voor lage landen : alternatievenstudie Pettemer Zeewering
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee en Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) en Directie Noord Holland (NH); W.J. Brussee, A.L. Meijling, H.G. Voortman, G.A.M. Vriezekolk projectgroep Fluvius, WW4/CMT4, groep 5

 

Samenvatting

Voor dit afstudeerwerk heeft de projectgroep de volgende werkzaamheden verricht: vaststellen van de hydraulische randvoorwaarden met behulp van het model HISWA, onderzoek naar de gevoeligheid van de kruinhoogte voor enkele parameters, uitwerken van drie alternatieven voor de Pettemer zeewering, waarbij gelet is op de verkleining van het dijkprofiel en de milieuvriendelijkheid van de dijkbekleding

 

Annotatie

3 dl.
ill. ; 30 cm
Werkdocument RIKZ/OS-94.139x. - Afstudeerverslag van de projectgroep Fluvius, Hogeschool Enschede, Sector Techniek, afd. Bouw- en Civiele Techniek. - Dl.A: Tekst. - 106 p. - Dl.B: Bijlagen. - Suppl. Kostenberekening

Naar boven