Onderwerp: Bezoek-historie

Historische reconstructie dieptelijnen Nederlandse kust : tussenrapport fase 1
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Arctisch Centrum; T. Haartsen, W.A. Ligtendag

 

Samenvatting

Verslag van de verrichte werkzaamheden tijdens de eerste fase in kader van het project KUST*2000, historische reconstructie dieptelijnen Nederlandse kust. In deze fase is nagegaan welke kaarten in de diverse Nederlandse kaartverzamelingen informatie bieden die geschikt is voor reconstructies van oude dieptelijnen op de vooroever van de Nederlandse kust. Daarbij is de aandacht vooral geconcentreerd op de inventarisatie van geschikte kaarten uit de periode 1750-1900. Daarnaast is echter ook nagegaan of er kaarten uit de aangrenzende perioden ca. 1600-1750 en 1900-1950 zijn, met behulp waarvan reconstructies van de gevraagde dieptelijnen op tijdstippen binnen deze beide perioden kunnen worden gemaakt. Verder is bekeken welke schriftelijke stukken er bewaard zijn gebleven betreffende de opname en de produktie van de oude kaarten uit de periode 1750-1900.

 

Annotatie

44 p.
tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van project KUST*2000

Naar boven