Onderwerp: Bezoek-historie

Herziening eendimensionaal getijmodel Oosterschelde
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Langerak; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Deltadienst, Hoofdafdeling Waterloopkunde

 

Samenvatting

Ten behoeve van de uitvoering van de Oosterscheldewerken is een voorspelsysteem opgezet, waarmee dagelijks stroom- en getijverwachtingen opgesteld worden. De kern hiervan vormt het eendimensionale getijmodel, dat in de periode september 1982 - januari 1983 op de volgende punten is herzien: analyse om systematische afwijkingen op te sporen, bijstelling en ijking om de juiste waarden van de empirische parameters, bodemruwheidskoëfficient (chézywaarde) en windschuifspanningskoëfficient te kunnen bepalen, toetsing van voorspellend vermogen van het model. Het model bleek voor verschillende bouwfasen zowel debieten als waterstanden voldoende te reproduceren, zowel onder stormachtige perioden als onder normale getijkondities.

 

Annotatie

91, 59 p.
ill., krt., graf. ; 30 cm
Nota DDWT-84.024
Digitaal document 5 Mb

Naar boven