Onderwerp: Bezoek-historie

Hervereffening van de tweede, derde en vierde nauwkeurigheidswaterpassing van Nederland en vergelijking van de resultaten
Publicatiedatum:01-07-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L.M. Murre; Technische Hogeschool Delft, Afdeling der Geodesie

 

Samenvatting

De geschiedenis van waterpassingen (Amsterdams Peil en NAP) wordt belicht. Ook wordt aandacht geschonken aan orthometrische correcties, foutenbronnen bij waterpassen, bepaling nauwkeurigheid, toetsen die gehanteerd kunnen worden voor het opsporen van fouten, de betrouwbaarheid, deformatiemetingen en reduktie naar een nuldatum van waarnemingen. Indien wordt overgegaan tot een eventuele herwaterpassing (Vijfde N.W.P.) worden enige aanbevelingen gegeven voor de opzet en de uitvoering, tevens is een globale schatting van de kosten gemaakt.

 

Annotatie

86 p.
fig., tab., krt. ; 30 cm
Afstudeerscriptie. - Met lit. opg. - Ondertitel op de omslag luidt Nederland in beweging

Naar boven